Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden Buikgipsen.nl:

 

1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de aankoop wordt afgerond, wordt deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn onze algemene voorwaarden alsnog op te vragen via info@buikgipsen.nl. Wij zorgen ervoor dat deze dan zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

2. Aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod op Buikgipsen.nl bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  2. Als Buikgipsen.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

3. De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde    voorwaarden.

 

Wijziging in bestelling

Na het maken van een Buikgips afspraak kan er in overleg altijd een wijziging van de datum worden gedaan, het wijzigen van het formaat buik is altijd mogelijk, dit kan zelfs op de datum van afspraak nog. De meer of minder kosten hiervan staan vermeld op onze website.

Prijzen

De vermeldde prijzen zijn inclusief btw, in euro’s en indien niet anders vermeld exclusief verzendkosten.

Betaling

Buikgipspakket: Bij bestelling van een buikgipspakket dient de betaling vooraf te worden voldaan, het pakket gaat op de post na ontvangst betaling.

Buikgips afspraak

De kosten van de vooraf besproken model buik dient 14 dagen voor afspraak te zijn bijgeschreven op de rekening van Buikgipsen.nl, aanvullingen of wijzigingen na deze datum worden op de dag van afspraak contant verrekend. De prijzen voor wijzigingen staan vermeld op onze website.

Retourneren

Producten aangeschaft bij Buikgipsen.nl kunnen binnen 7 dagen worden geretourneerd, mits in originele ongeopende en onbeschadigde verpakking. Alvorens retourneren dient er een mail te zijn gestuurd met als onderwerp (Retourneren, gevolgd door uw ordernummer) aan info@buikgipsen.nl. Het te verrekenen bedrag word binnen 30 dagen retour gestort, de verzendkosten zijn voor eigen rekening.

Aansprakelijkheid

De gebruikte producten van Buikgipsen.nl zijn met zorg getest en uitgekozen, toch adviseren wij de vaseline en gipsverband te testen op uw huid. Buikgipsen.nl stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die wordt veroorzaakt door producten aangeschaft bij Buikgipsen.nl. Buikgipsen.nl is niet aansprakelijk voor vertraging in verzendingen. Buikgipsen.nl is niet aansprakelijk voor druk en zetfouten.

De 100% garantie regeling is slechts van toepassing na oordeel vanuit Buikgipsen.nl. Buikgipsen.nl zal oordelen of de handleiding en of de instructie video is opgevolgd. Onder de 100% garantie regeling vergoed Buikgipsen.nl niet je aankoopbedrag maar een vervangend product.

Foto’s

Tijdens onze activiteiten kunnen wij u vragen of we foto’s mogen maken om te plaatsen op onze website. Indien niet gewenst kunt u dit bij ons aangeven, wij halen de foto’s dan zo spoedig mogelijk van de website.